William on Mary had a little lamp

วันนี้แวะเอาคลิปลูกศิษย์มาเผาครับ น้องวิลเลี่ยมนี่ สิบขวบเอง แต่แกเป็นเด็กพิเศษครับ ออกจะไฮเปอร์นิดๆ สมาธิค่อนข้างสั้น แต่ครอบครัวดีมากครับ เลือกทรัมเป็ตให้เป็นเครื่องเอก แล้วก็คอยดูแลให้น้องซ้อมเป็นอย่างดี อย่างงี้ก็เยี่ยมครับ เขามีพัฒนาการขึ้น เราเองก็คอยให้กำลังใจ และให้การบ้านน้อยๆ แต่บ่อยๆ ครับ คุยกับเขามากๆ ผมว่าการสอนดนตรีมันไม่ใช่สอนครับ แต่เป็นการแนะนำมากกว่า ให้เขาหาตัวเองให้เจอครับ (ปรัชญาผมเองครับ แต่ทางปฏิบัติก็ต้องปรับกันนิดหน่อย)

William, My trumpet student

William, My trumpet student

This clip is William from New Zealand on “Mary had a Little Lamb”. William is my trumpet student and have good development. Although at this time he is 10 years old and his concentration is not long enough. I try to assignment small lesson for him, play game, challenge him. Music teaching is just coaching and encourage them to find himself…<–My philosophy for teaching trumpet