การได้ร้องเพลงร่วมกัน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของวงเล่นสด

Date: 10 December 2009 Category:

ทักทาย

หากต้องการให้มีรูปอวตาร (avatar) ประจำอีเมล กรุณา สมัครที่ Gravatar