วันนั้นใส่เสื้อ Twitter ทับด้วยสูทครับ

Date: 9 January 2010 Category:

ทักทาย

หากต้องการให้มีรูปอวตาร (avatar) ประจำอีเมล กรุณา สมัครที่ Gravatar