เสื้อลายเหลือง ซ้ายสุด คือ คุณวิชาติ (จ๋ิว) จิราธิยุต อดีต MD บ.EMI ปัจจุบัน MD Hitman

Date: 3 February 2010 Category:

ทักทาย

หากต้องการให้มีรูปอวตาร (avatar) ประจำอีเมล กรุณา สมัครที่ Gravatar