ร้านตรงสนามกีฬาแห่งชาติ ปัจจุบันปิดไปครับ เพราะค่าเช่าแพง และร้อนมาก

Date: 4 February 2010 Category:

ทักทาย

หากต้องการให้มีรูปอวตาร (avatar) ประจำอีเมล กรุณา สมัครที่ Gravatar