p_1600_1200_6A3F7A41-E739-4146-933B-529D56C4F83D.jpeg

Date: 6 July 2010 Category:

ตึกสวยเยอะ แต่บางที่ก็โทรมๆ

ทักทาย

หากต้องการให้มีรูปอวตาร (avatar) ประจำอีเมล กรุณา สมัครที่ Gravatar